Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Bokbestilling


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Forklaringen til hva som oftest
er årsaken til ryggproblemer - 

og hvordan du blir kvitt dem.

 • Har du rygg-, nakke- eller skulder-plager som
  stadig kommer tilbake og ikke vil forsvinne?
 • Må du være forsiktig med ryggen din?
 • Hindrer dine ryggsmerter deg fra å leve et
  fullverdig liv?

Hvis dette passer inn på deg kan du, i følge doktor Sarno, være plaget av TMS (Tension Myositis Syndrome eller The Mindbody Syndrome), og du kan bli kvitt smertene! TMS, som har sitt opphav i muskelspenninger, medfører fysiske prosesser i muskler og nerver i nakke, skuldre og rygg. Det er dette som gir smerter.

Konvensjonell behandling
De konvensjonelle behandlingsformene for ryggplager har stort sett vist seg å ha dårlig effekt. Dette er dokumentert i flere undersøkelser. Årsaken til dette er sannsynligvis at behandlingsmåten er uvirksom. Den effekt som kan oppleves på kort sikt kan være en blanding av avslapning, økt blodgjennomstrømning og placeboeffekt.

En ny norsk undersøkelse konkluderer med at 11 av 15 behandlings-former mot lumbalt skiveprolaps ikke har noen effekt på tilstanden eller mangler dokumentasjon på at de virker.

I undersøkelsen får blant annet fysioterapi, kiropraktikk, fysisk trening og kirurgi gjennomgående stryk.

Alternativ behandling
Det finnes nå ulike alternative behandlingsformer for ryggproblemer. Nedenfor beskrives to av dem i korthet. 

1) Doktor Sarnos behandling som fokuserer på at ryggproblemer vanligvis har et nært samband med undertrykte følelser. 

2) Stefan Hedmans behandling som legger vekt på å korrigere energiubalanser i kroppen slik at spenninger og smerter gir slipp. 

Begge disse behandlingene har vist seg å ha god effekt. Men først litt mer om årsaken til ryggproblemer.

Konvensjonelle diagnoser
De konvensjonelle diagnosene for ulike typer av ryggplager er ofte feilaktige. Dette fordi at legene ikke kjenner til effektene av TMS.

Dette er hva doktor Sarno sier om noen av de ulike diagnosene for ryggplager;

 • Skiveprolapser er sjelden årsak til smerter eller andre nevrologiske effekter. Mange mennesker (ca 20%) har skiveprolapser uten å ha noe som helst smerte. Dessuten korresponderer oftest ikke smertenes plass i kroppen med hva skiveprolapsens plass skulle tilsi. Disse smertene kan forsvinne uten operasjon.
 • Pasienter med diagnosen klemte nerver er ofte plaget av TMS og kan dermed bli frie fra sine smerter.
 • Doktor Sarno mener også at pasienter med fibromyalgi egentlig er plaget av TMS og kan bli kvitt sine problemer med behandling mot TMS.

Doktor Sarnos resultater
Av doktor Sarnos pasienter med skiveprolaps ble 88 % helt eller nesten helt fri fra smerter og uten begrensninger i fysisk aktivitet. 10% fikk det bedre, med noen smerter og begrensninger i fysisk aktivitet. Bare 2 % fikk ingen effekt.

Smerter fra TMS
TMS-smerter forekommer vanligvis i skinker, korsrygg, skuldre og nakke. Ofte finnes de på flere steder samtidig eller flytter seg i kroppen. Dette gjør det mindre sannsynlig at de kommer fra skiveprolapser eller klemte nerver.

Smerter fra TMS forårsakes av spenninger i muskulaturen som medfører at blodgjennomstrømningen blir lavere. Dette gir begrensninger i surstoff-tilførsel og kan for eksempel forårsake smerte, nummenhet, dirring eller iblant svakhet. Varmebehandling, ultralyd og dybdemassage øker blodsirkulasjonen og kan derfor minske smertene på kort sikt.

Doktor Sarnos metode
Når ryggsmertene behandles på riktig måte, kommer de til å forsvinne. Dette i motsetning til de konvensjonelle behandlingsmetodene der smertene vanligvis kommer tilbake.

Doktor Sarno har en radikalt ny tilnærmelse til diagnose og behandling av ryggsmerter.

Dette sier Doktor Sarno til sine pasienter:

 • Gjenoppta fysisk aktivitet. Det kommer ikke til å skade deg.
 • Si til deg selv at du ikke aksepterer smertene mere.
 • Ikke vær skremt av ryggsmertene. Du har evnen til å bli ferdig med dem.


Doktor Sarno har skrevet tre bøker om ryggbehandling. Der beskriver han:

 • hvordan følelser stimulerer hjernen til å lage fysiske symptomer
 • hvordan TMS er en dominerende årsak til rygg-, nakke-, skulder- og beinsmerter
 • hvordan undertrykte følelser kan lede til mavesår, spennings-hodepine, migrene, høyfeber og en rekke andre plager
 • hvordan nye, iblant invalidiserende smertetilstand som f.eks. fibromyalgi kan behandles med suksess
 • hvordan vekselvirkningen mellom din hjerne og kropp kan skape fantastiske resultater


Hvem er doktor Sarno?
Doktor Sarno, er professor i rehabiliteringsmedisin i New York, har forsket på TMS i over 20 år og skrevet tre bøker om behandling av ryggplager. Han er en medisinsk pioner hvis program har hjulpet tusenvis av pasienter å bli kvitt sine ryggproblemer - uten medisiner eller risikable operasjoner.

Stefan Hedmans metode

Stefan Hedman har også en radikalt ny tilnærmelse til diagnose og behandling av ryggsmerter. Den bygger på å finne ut av hvilke energiubalanser som ligger bak ryggsmertene og korrigere dem. Når dette siden medfører at smertene forsvinner, ofte i løpet av minutter, viser dette at diagnosen og behandlingen var korrekt.

Dette beskrives i en bok på norsk som forklarer hvordan du selv kan bli kvitt dine ryggplager. Den heter Frisk rygg – helt enkelt og er skrevet av Stefan Hedman.

Metoden som presenteres i boken bygger på kunnskap fra energi-psykologi, energimedisin og nevro-lingvistisk programmering. Dette kombinert med den grunnleggende innsikten fra dr. Sarno viser deg en enkel og effektiv vei ut av dine ryggplager.

Effektiv egenbehandling

Frisk rygg – helt enkelt beskriver på en enkel måte hvordan du selv kan bli kvitt dine ryggplager. Når du leser boken og følger de lettfattelige instruksjonene vil du kjenne at ryggen din blir bedre. Dette skjer vanligvis i løpet av kort tid.

Hvis du ønsker å kvitte deg med dine ryggsmerter på egen hånd kan du bestille boken, Frisk rygg - helt enkelt. I den finner du øvelser som kan minske dine ryggsmerter betraktelig.

Hvis du vil prøve ut effekten av noen av øvelsene i boken finner du to avsnitt fra boken her. Selv om disse øvelsene virker meget enkle, så har de vanligvis en meget god effekt.

Ryggbehandling / healing
Den beste, raskeste og mest effektive måten å bli kvitt sine ryggsmerter er å ringe meg og avtale tid for en behandling per telefon. Før vi avtaler tid for den riktige behandlingen kan vi gjøre en rask test for å se om smertene henger sammen med dine energiubalanser. En slik test kan gjøres på noen minutter og du kan føle hvordan spenninger og smerter blir mindre. Hvis det skjer vet vi at en behandling der vi korrigerer dine energier trolig kan bli effektiv for dine ryggproblemer. 

Tilbake til Ryggsmerter.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille tid for en ryggbehandling, kan du ringe
Stefan Hedman, tlf. (+47) 90 16 62 11.