Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Terapi per telefon;

den raskeste måten å bli kvitt dine problemer.

Terapi per telefon kan hjelpe deg med de samme problemene som vi ellers løser med vanlig terapi. Virkemåten er selvfølgelig litt forskjellig men totalresultatet vil oftest bli meget godt.

Det er mulig å bruke de samme metodene ved telefonterapi som ved vanlig terapi, men måten de brukes på skiller seg litt.

En av fordelene med telefonterapi er at du spar både tid å penger da du ikke trenger å komme hit.

Slik foregår telefonterapi

  1. Vi avtaler en tid på samme måte som ved en ordinær terapitime.
  2. Du betaler inn avtalt beløp på vårt bankkonto.
    (Bruk gjerne nettbank.)
  3. Etter at pengene er registrert på vår konto ringer jeg
    deg på avtalt tid og vi gjennomfører terapien.

Tilbake til terapisiden.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille en terapitime, kan du ringe Stefan Hedman,
tlf. 90 16 62 11.