Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Bokbestilling


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse

Med en feilprogrammert autopilot får du automatisk et sinnemestringsproblem

Visst er det fint med en psykologisk innsikt i ditt sinnemestringsproblem, men dessverre hjelper en slik innsikt lite når det gjelder å kunne forandre problemet. Derfor er det nytteløst å prøve å løse ditt sinnemestringsproblem med en psykologisk tilnærmingsmåte.

Det som trengs er en omprogrammering av den "autopilot" som styrer reaksjonene i kroppen. Hvis din autopilot er feilprogrammert er det lite du kan gjøre når problemet oppstår og det er stor risiko for en krasjlanding. Med en riktig programmert autopilot blir en myk landing nærmest automatisk.

Så spør deg selv om du skulle akseptere å fly med et fly der du visste at autopiloten var feilprogrammert. - Tenker meg at du skulle vente til du kunne ta et fly med en autopilot som var riktig programmert.

Hvis din egen autopilot ikke virker som den burde beror det sannsynligvis på at du aldri har fått lære deg hvordan ulike situasjoner skal håndteres eller at du har lært en feilaktig måte å håndtere situasjoner på. Da er det stor risiko for at din autopilot er programmert "for å krasje".

Så hvordan unngår man da å krasje?

Gjennom at din autopilot får lagt inn et fungerende program blir din autopilot omprogrammert. Dette skjer allerede i løpet av vår første samtale. Siden legger vi inn små korrigeringer slik at autopiloten din fungerer bedre og bedre. Du vil da automatisk håndtere ulike situasjoner på en mye bedre måte.

Allerede etter vår første sesjon vil du legge merke til en drastisk forandring i din måte å håndtere ulike situasjoner som tidligere vært stressende for deg. Du vil oppleve at mesteparten av ditt sinnemestringproblem er borte.

Høres dette interessant ut? Eller vil du beholde ditt sinnemestringsproblem?

Når du har bestemt at du vil programmere om din autopilot og bli kvitt ditt sinnemestringsproblem, kan du ringe meg, Stefan Hedman. Du kan også få oppgitt en referanse.

Tilbake til ny metode for sinnemestring.

Tilbake til sinnemestringssiden.

Tilbake til siden om sinne.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille en tid for en sesjon, eller få mer
informasjon om sinnemestringsproblem og
omprogrammering av din autopilot, kan du ringe
Stefan Hedman, tlf. 90 16 62 11 (dag- eller kveldstid).