Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Bokbestilling


Kurs


Sinnemestringskurs


Testimonials

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Sinnemestring;

hjelper deg å forandre ukontrollert sinne.

Her er metoden for deg som vil kunne håndtere ditt sinne allerede imorgen.

Jeg hjelper personer som i ulike situasjoner har problemer med å mestre sitt sinne. Ofte er det noen konkret episode som plutselig gjør at de skjønner at problemet få sin løsning - nå eller aldri.

Problemer med sinnemestring er noe som vanligvis er størst på hjemmeplan og som risikerer å ødelegge forholdet om ikke noe forandres før det er for sent. Ofte gir den ene parten beskjed om at problemet nå måtte få sin løsning ellers må relasjonen oppløses.

Men du er heldig - for hvis du eller noen i din nærhet sliter med sinneproblemer har du nå funnet en løsning på disse problemer.

Jeg vil lære deg effektive teknikker for sinnemestring som viser deg hvordan du kan håndtere ulike situasjoner på en mer behagelig måte. Ettersom sinne-episoder ofte oppleves å gå på autopilot, vil vi også omprogrammere din autopilot. Slik vil vi forandre det destruktive handlings-mønsteret som gjør at situasjoner iblant utarter. Dette for at du ikke skal måtte prøve å redde uheldige situasjoner mer, ofte uten å lykkes.

Hvis du eller din partner har problemer med sinnemestring er en behandlingsøkt med sinnemestring det første og viktigste skritt til å få relasjonen tilbake på spåret igjen.

Med min metode vil du allerede i løpet av én behandlingsøkt oppleve at adferden i pressede situasjoner vil være forandret og du vil kunne håndtere situasjonen på en konstruktiv måte.

Situasjoner som tidligere har utartet på grunn av sinne vil etter at du har fått hjelp utvikles og oppleves annerledes, hvilket styrker troen på at problemet vil bli ytterligere redusert i fremtiden.

Min behandling er et unikt tilbud og gir den garantert mest effektive hjelp du kan få når det gjelder sinnemestring. Det finnes ikke noen annen behandling som gir et tilsvarende resultat på så kort tid.

hvordan er det mulig at jeg kan hjelpe deg så raskt og effektivt?

Les mer om hvordan du som klient kan oppleve resultatet av min metode for sinnemestring.

Før du ringer meg bør du bruke noen minutter til å tenke igjennom hva det skulle være verdt for deg og din relasjon at, kanskje allerede innen en uke, kunne bli fri fra dine problemer med sinne. Da kan du samtidig få en følelse av hva du synes at din relasjon er verdt. Tenk deg også hvor mye det vil være verdt for din partner og for dine barn - ikke bare idag men for resten av livet.

Hvis du vil vite mere om behandlingen og effekten på dine problemer med sinne, kan du ringe meg Stefan Hedman,
tlf. 90 16 62 11 og få vite mere.

Behandlingen skjer vanligvis per telefon. Det gir deg mulighet til å gjennomføre behandlingen uten å trenge reisetid og på en tid som passer til din livssituasjon. (Dag eller kveld.) 

Til sist noen sitater om sinne.

Tilbake til terapisiden.

PS. Hvis sinneproblemene utspiller seg i en parrelasjon kan det iblandt være best om begge parter gjennomfører hver sin terapisesjon. DS.


Ta kontakt
Når du vil få hjelp mot dine sinne-problemer og bestille en
terapisesjon, eller få mer informasjon om sinnemestring,
kan du ringe Stefan Hedman, tlf. 90 16 62 11 (gjerne på kveldstid).