Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Samlivsproblemer;

få hjelp til å få ditt samliv å fungere bedre.

Hvis du har problemer i samlivet vil det også påvirke hvordan du har det på ditt jobb. Men fremfor alt vil det bidra til at du ikke kan hente ny energi i ditt privatliv.

Enten du eller din partner sliter med sitt følelsesliv eller dere bare har vanskelig for å kommunisere på en god måte finnes det hjelp å få. Spesielt hvis noen har problemer med sjalusi eller sinnemestring vil en forandring som løser dine samlivsproblemer ha meget store positive konsekvenser for begge parter.

Etter at dere har forbedret måten å reagere på og måten å kommunisere på, både kroppslig og verbalt, vil dere oppdage at livet blir mye enklere og mer behagelig. Dessuten kan dere begynne å trekke i samme retning, slik at begge parter blir mer tilfreds med samlivet.

Som en positiv bieffekt vil dere oppleve at det sexuelle samværet vil bli bedre etter at dere har fått hjelp. Hva kan være en bedre motivasjon enn et bedre sexliv til å søke hjelp?

Fortrinnsvis kommer begge parter til terapi. Dette blant annet for å skape en felles forståelse for hva det er som ikke fungerer i samlivet. Det mest effektive er om hver og en kommer til en egen terapitime.

Hvis du vil vite mere om hur effektiv behandlingen kan være for samlivet, kan du ringe meg og få vite mer om hvordan du kan bli kvitt dine problemer.

Tilbake til terapisiden.


Ta kontakt
Hvis du vil få effektiv hjelp til å løse dine samlivsproblemer og
bestille en terapisession, kan du ringe Stefan Hedman,
tlf. 90 16 62 11.