Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Bokbestilling


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Fra mobbet til verdisatt

Hjelper deg å bli fri mobbeproblemer og mobbere.

Hvis du sliter med å bli mobbet finnes det nå hjelp å få. Du får hjelp mot mobbing ved hjelp av en meget effektiv metode. Metoden vi bruker bygger på en kombinasjon av de ulike terapimetodene som vi bruker. Du vil merke effekten i kroppen ved at uro og angst erstattes med ro og styrke.

Metoden bygger på at du får hjelp til å kvitte deg med dine emosjonelle reaksjoner på mobbingen. Når du ikke lengre reagerer emosjonelt vil mobberne synes at det er kjedelig å fortsette med sin mobbing. Du vil sannsynligvis merke at dine mobbere i løpet av kort tid minsker sin mobbing betraktelig og kanskje slutter helt og holdent. Etter at du har fått hjelp blir du uansett sterkere og du vil føle deg tryggere også i kontakt med dem som har mobbet deg.

Enten du er voksen og blir mobbet på arbeidsplassen eller er elev virker metoden effektivt. Du vil merke at du får mer energi i hverdagen og at du kan konsentrere deg bedre og oppnår bedre resultater. Hvis du i tillegg har dyslexi eller læreproblemer vil du sannsynligvis merke at disse problemene minsker. Tenk deg hvordan en reduksjon av dine mobbeproblemer vil forbedre din livskvalitet.

Hvis du føler deg mobbet skal du allerede her få litt hjelp mot dine vanskelige følelser i forhold til mobbingen. Hvis du er heldig kan denne enkle øvelse forbedre dine følelser slik at dine dager fra nå av blir litt lettere. Du kan også bruke øvelsen i fremtiden hvis mobbingen ikke skulle ha tatt slutt.

Hvis du er mobbet, eller du skal løse mobbeproblemer på en skole eller arbeidsplass, kan du ringe meg Stefan Hedman, tlf. for en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med for å forbedre situasjonen.

Vi kan også tilby kurs der vi i gruppe løser opp det ubehag som oppleves ved mobbing. Disse følelsene kan løses opp uten at deltagerene trenger å si noe om sin egen opplevelse av å bli mobbet.

Tilbake til terapisiden.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille en terapitime,
kan du ringe Stefan Hedman, tlf. 90 16 62 11.