Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Slik får du kontakt med meg

Hvis du vil bestille time, eller vite mer om kurs
eller behandling, kan du ringe
Stefan Hedman på tlf. 90 16 62 11.

Hvis du vil sende en e-post er adressen:
mail@forbedring.no

PS. Hvis du ikke har så lett for å komme til time, ikke
har barnepass eller lignende, kan du benytte deg av
muligheten for terapi per telefon. DS


Ta kontakt
Hvis du vil bestille en terapitime, eller vite mer om kurs eller
behandling, kan du ringe Stefan Hedman, tlf. 90 16 62 11.