Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan




Terapi


Mental träning


Ilskehantering


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser

 

 

 

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Ilskekontrollträning -

lär dig att hantera din ilska.

Om du eller någon i din närhet har problem med att hantera sin ilska, finns det lyckligtvis hjälp att få. Jag har utvecklat en effektiv och snabb ilskekontrollträning. Då får du lära dig hur din ilska "fungerar" och du får lära dig en effektiv teknik för att hantera din ilska.

Redan efter en första session med ilskekontrollträning kan du förändra ditt beteende radikalt och du kan hantera dina reaktioner på ett bra sätt. Efter denna ilskekontrollträning har ditt ilskeproblem minskat avsevärt eller helt försvunnit.

Efter den första sessionen kan ilskan fortfarande kännas i pressade situationer, men ditt reaktionsmönster kommer att vara förändrat och du kan hantera din ilska på ett konstruktivt sätt.

Efter en andra session kan också känslan av ilska minska, så att hela situationen upplevs annorlunda. På så vis blir problemet ytterligare reducerat.

Min ilskekontrollträning utförs vanligtvis per telefon, vilket fungerar lika effektivt som vid vanlig terapi. Om du vill kan vi avtala att du blir uppringd. (Betalning sker på förskott.)

Om du vill veta mer om hur effektiv min ilskekontrollträning kan vara, kan du ringa mig, Stefan Hedman, på 076 116 90 87 och få veta mer eller få en referens.

Tillbaka till sidan om ilskehantering eller till terapisidan.

PS. Om problemet med ilska utspelar sig i en parrelation, är det bäst att bägge parter beställer var sitt behandlingspaket för att behandla problemet med ilska i relationen. DS.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för din ilskekontrollträning, eller få
mer information om hur denna hjälper dig att hantera olika
situationer, kan du ringa Stefan Hedman,
tel. 076 116 90 87 (också på kvällstid).