Vill du veta mer?


Ta kontakt nu.


Till huvudsidan
 

Behandling av ilska


Terapi


Mental träning


Hantering av ilska


Ryggsmärtor


Bokbeställning


Kurser


Ilskehanteringskurs


Testimonials

 

 

 

 

Få en ny balans och upplev förbättring i ditt liv


Med en felprogrammerad autopilot får du automatiskt ett ilskehanteringsproblem

Visst är det fint med en psykologisk insikt i ditt ilskehanteringsproblem, men dessvärre hjälper en sådan insikt inte långt när det gäller att kunna förändra problemet. Därför är det lönlöst att pröva att lösa ditt ilskehanteringsproblem från en psykologisk infallsvinkel.

Det som behövs är en omprogrammering av den "autopilot" som styre reaktionerna i kroppen. Om din autopilot är felprogrammerad är det inte mycket du kan göra när problemet uppstår och det är stor risk för en kraschlandning. Med en riktigt programmerad autopilot blir en mjuk landning närmast automatisk.

Så fråga dig själv om du skulle acceptera att flyga med ett flygplan där du visste att autopiloten var felprogrammerad. - Tänker mig att du skulle vänta till du kunde flyga med ett flygplan med en autopilot som var riktigt programmerad.

Om din egen autopilot inte fungerar som den borde beror det troligtvis på att du aldrig har fått lära dig hur olika situationer ska handteras eller att du har lärt dig ett felaktigt sätt att hantera situationer på. Då är det stor risk för att din autopilot är programmerad "för att krascha".

Så hur undviker man då att krascha?

Genom att din autopilot får inlagt ett fungerande program blir din autopilot omprogrammerad. Detta sker redan i loppet av vårt första samtal. Sedan lägger vi in små korrigeringar så att din autopilot fungerar bättre och bättre. Du kommer då automatiskt att hantera olika situationer på ett mycket bättre sätt.

Redan efter vår första session kommer du att lägga märke till en drastisk förändring i ditt sätt att hantera olika situastioner som tidigare varit stressande för dig. Du kommer att uppleva att huvuddelen av ditt ilskehanteringproblem är borta.

Låter detta interessant? Eller vill du behålla ditt ilskehanteringsproblem?

När du har bestämt att du vill programmera om din autopilot och bli kvitt ditt ilskehanteringsproblem, kan du ringa mig, Stefan Hedman. Du kan också få uppgivet en referens.

Till sist några citat om ilska.

Tillbaka till terapisidan.

PS. Om problemen med ilska utspelar sig i en parrelation kan det ibland vara lämpligt att bägge parter får hjälp och genomför var sin terapisession. DS.


Ta kontakt
Om du vill beställa tid för terapi, eller veta mer om
min hjälp att hantera ilska, och omprogrammering
av din autopilot, kan du ringa Stefan Hedman,
mobil 076 1169087 (också på kvällstid).