Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Ryggsmerter


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse

Energi-Frigjørende Teknikker
(EFT) ;

løser opp blokkerte energier og rydder opp i emosjonelle problemer.

EFT er en forkortelse av Emotional Freedom Techniques. På norsk har vi valgt betegnelsen Energi-Frigjørende Teknikker.

Metoden bygger på at problemer kan fjernes ved å løse opp energiblokkeringer i kroppen. Dette skjer ved å trykke på ulike punkter på kroppens energi-meridianer. Disse meridianer brukes også ved akupunktur. Metoden ble utviklet primært for emosjonelle problemer, men er også meget effektiv for andre typer av problemer, for eksempel fysiske problemer og smerter.

Vi har brukt EFT til å løse opp problemer av ulike slag siden 1999. Metoden er enkel å bruke. Derfor kan du etter at du har lært deg metoden bruke den som et verktøy for selv å løse dine problemer.

Her finner du litt mer informasjon om EFT.

Til terapisiden.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille en terapitime, kan du ringe Stefan Hedman,
tlf. 90 16 62 11.