Vil du vite mere?

Ta kontakt nå.


Til hovedsiden
Terapi


Mental trening


Sinnemestring


Ryggsmerter


Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Opplev forbedring i ditt liv og få en ny balanse


Bedre sex -

ved å forbedre kontakten med kroppen din

av Stefan Hedman

Et godt sexliv har meget å si for hvordan et forhold fungerer og betyr mye for opplevelsen av en dypere samhørighet i forholdet. Det bidrar også til å gi følelser av aksept, glede og indre ro.

Et sexliv med problemer kan gi dårlig selvfølelse, usikkerhet og spenninger i kroppen. Det kan også, både direkte og fremfor alt indirekte, påvirke hvordan samlivet generelt fungerer. De negative følelsene vil gi opphav til en økt avstand mellom deg og din partner.

Heldigvis finnes det en god løsning på dette problemet. Hvis du eller din partner vil forbedre deres sexliv, kan det være en god investering å komme til terapi eller å gå et kurs om bedre sex. Der kan du lære hvordan du lytter til signalene fra kroppen og hvordan du enkelt løser opp de emosjonelle og fysiske spenningene du har. (Dette er noe alle har, så fortvil ikke.)

Etter et kurs vil dere oppdage at sexlivet blir mye enklere, mer avslappet og samtidig mer spennende. Dessuten vil det bli enklere å snakke med partneren din om de forskjellige sexuelle opplevelsene. Samværet vil da enklere kunne utvikle sig i ønsket retning, med positive konsekvenser for begge parter.

For deg som vil ha noen tips om hvordan du kan få oppleve bedre sex allerede nå, får du mer tips om bedre sex på denne siden.

Hvis du vil vite mere om terapi eller kurset er du velkommen til å ringe meg.

Tilbake til samlivsiden.

Tilbake til terapisiden.


PS. Fortrinnsvis vil begge parter komme på kurs eller til terapi. Dette blant annet for å skape en felles forståelse for hva det er som bidrar til utfordringene i sexlivet. Når det gjelder terapi er det mest effektivt om hver og en kommer til en egen terapi-time. DS.Ta kontakt
Hvis du vil bestille en terapi-session, eller vite mer om
sex-kurset, kan du ringe Stefan Hedman, tlf. 90 16 62 11.